Aktualności

Duży może więcej czyli o grupowych zakupach energii

Podwyżki cen energii elektrycznej w ostatnich latach wywołały emocje wśród polskich samorządów. Udźwignięcie znacznie wyższych cen mogło okazać się zbyt dużym obciążeniem dla ich budżetów. Odpowiedzią na ciągle zmieniający się rynek wydają się być tzw. zakupy grupowe. W Krakowie, specjaliści z KHK SA dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem pomagając zaoszczędzić instytucjom miejskim na zakupie prądu nawet 30 mln zł w skali roku.

- W ostatnich latach Krakowski Holding Komunalny SA kojarzony jest głównie z zarządzaniem Ekospalarnią. I to właśnie znajomość przepisów prawa, jakimi rządzi się rynek energii i doświadczenia nabyte przez pracowników spółki przy sprzedaży wyprodukowanej w zakładzie energii, znajdują wykorzystanie również w zakupach dla jednostek Gminy Miejskiej Kraków – tłumaczy Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

Łącznie wszystkie jednostki GMK potrzebują rocznie ok. 320 GWh energii elektrycznej - to mniej więcej tyle, ile wynosi roczne zapotrzebowanie na prąd 60-70 tys. domów jednorodzinnych. Hurtowy zakup tak dużej ilości energii przynosi znaczące korzyści finansowe. Z kolei dla sprzedawców energii taki duży kontrakt jest niezwykle atrakcyjny - odkładają wówczas na półkę zatwierdzone cenniki i starają się zaoferować możliwie najniższe ceny, aby wygrać przetarg. Taki przetarg to rodzaj energetycznego „gruponu”.

Dlatego właśnie KHK SA latem ubiegłego roku ogłosił postępowanie przetargowe na hurtowy zakup prądu elektrycznego dla instytucji miejskich, na okres od początku roku 2020 aż do końca czerwca 2021. - Największym jego uczestnikiem jest oczywiście MPK SA, kupujące energię głównie do napędu tramwajów, kolejno ZDMK odpowiedzialne między innymi za oświetlenie dróg, ulic i placów oraz MPEC SA wykorzystujący energię elektryczną do pomp przesyłających ciepło i ciepłą wodę. Najwięcej miejsc odbioru zgłaszają Zarząd Budynków Komunalnych i Wydział Edukacji, który zarządza ponad trzystoma budynkami szkół i przedszkoli. W sumie w przetargu uczestniczyło 395 podmiotów posiadających łącznie aż 3176 punktów poboru energii – zaznacza Janusz Mazur, zastępca dyrektora biura ds. sprzedaży i obrotu energią KHK SA. Warto zaznaczyć, że korzyść dla całej grupy liczona w porównaniu do cenników w skali roku łącznie przekracza kwotę 30 mln zł!

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że w roku ubiegłym przez cały kraj przetoczyła się wielka dyskusja o radykalnym wzroście cen energii i działaniach osłonowych podjętych przez rząd. Wdrożone one zostały Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawy prądowej). Pracownicy KHK SA podjęli się działań zmierzających do wykorzystania w pełnym zakresie przywilejów z niej wynikających dla odbiorców będących uczestnikami Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej (KGZEE). Dokonano dogłębnej analizy jej zapisów i przygotowano kompleksowy plan działań, dzięki którym wobec odbiorców budżetowych w GMK zastosowano ceny energii z 2018 roku przez cały rok 2019. Ustawa niejako „z automatu” nakazywała sprzedawcom energii zastosować ceny z 2018 roku przez sześć miesięcy 2019 roku. Dla Gminy Miejskiej Kraków dawało to około 8 mln do zwrotu. Odzyskanie kolejnych 8 mln zł wymagało dodatkowych działań ze strony odbiorców (konieczność przygotowania „oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej” dla ponad 350 jednostek i ponad 2700 punktów poboru energii), których organizacji i wykonania podjął się Krakowski Holding Komunalny SA.

Energia to także gaz spalany w kotłowniach przeznaczany do ogrzewania budynków - również miejskich, tam gdzie nie ma sieci ciepłowniczych czy przygotowywania ciepłej wody użytkowej lub posiłków w żłobkach, przedszkolach czy świetlicach szkolnych. Rynek gazu również pozwala na uzyskanie efektów finansowych dzięki organizacji grup zakupowych. W ubiegłym roku KHK SA zorganizował grupowy przetarg na zakup tego paliwa. Liczba uczestników była mniejsza niż w przypadku energii elektrycznej, bo tylko 122, posiadających łącznie nieco ponad trzysta tzw. punktów poboru gazu. Tym razem najwięksi uczestnicy to MPEC SA i ZBK oraz około 100 szkół i przedszkoli. Korzyści z udziału w grupie zakupowej są bardzo duże, cena gazu w 2020 roku jest o prawie 13% niższa niż w roku ubiegłym. Gdyby grupa nie została zorganizowana i zakupy odbywałyby się według oficjalnych cenników sprzedawców gazu, instytucje miejskie zapłaciłyby o około 3 mln złotych brutto więcej.

Niewątpliwie, pozytywne efekty pracy specjalistów spowodowały, że na posiedzeniu Komitetu Sterującego Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu, które odbyło się 28 lutego podjęto decyzję, aby KHK SA zorganizował przetarg na zakup gazu na 2021 i 2022 rok. - Decyzja o dwuletnim zakupie wynika z bardzo korzystnych cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii – wyjaśnia Janusz Mazur. - Dzięki udziałowi w grupach zakupowych największych podmiotów gminnych możemy taniej kupować energię elektryczną i gaz. Pracownicy KHK SA mają już plany kolejnych działań dających obniżenie kosztów ponoszonych na zakup mediów energetycznych – dodaje.