Aktualności

Rekrutacja

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na  stanowisko

 Kontroler finansowy

Miejsce pracy: Krakowski Holding komunalny S.A. w Krakowie

 Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, finansowym lub rachunkowość, controling
 • biegła znajomość i biegła umiejętność wykorzystania arkusza Excel do analiz finansowych (praktyczne przykłady zastosowania arkusza)
 • biegłość w tworzeniu raportów, budżetów (operacyjny, inwestycyjny) oraz analiz
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • mile widziane doświadczenie w kontrolingu finansowym i/lub planowaniu
 • orientacja w przepisach prawa podatkowego
 • znajomość zasad rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej
 • chęć poznawania nowych obszarów biznesowych i poszukiwania metod analitycznego nadzoru
 • samodzielność i odpowiedzialność za rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy własnej
 • zdolności syntetycznego przedstawiania danych na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz
 • mile widziana znajomość systemów ERP oraz udokumentowana znajomość języka angielskiego.
 • udokumentowane sukcesy naukowe, wysokie oceny ukończenia studiów będą dodatkowym atutem

Zakres zadań:

 • pozyskiwanie danych oraz czynny udział w procesie budżetowania i planowania finansowego
 • współpraca i wsparcie w zakresie realizacji założeń budżetowych, bieżąca analiza odchyleń od planu
 • analiza, poprawa i przedstawienie pomysłów na doskonalenie procesów finansowych i biznesowych
 • opracowywanie analiz, wariantów planowanych działań
 • raportowanie wyników kontrolingu, także w formie prezentacji w Microsoft PowerPoint
 • terminowa realizacja zadań, często pod presją czasu

 Oferujemy:

 • stabilne i atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

 

 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie

CV i listu motywacyjnego

w terminie do 16 listopada 2018 r. na adres: biuro@khk.krakow.pl

________________________________________________________

 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji zgodnie z 10 maja 2018  roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. poz. 1000 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji)"

 

 

 

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@khk.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji skutkuje wykluczeniem z procesu rekrutacji i usunięciem danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie