Aktualności

Sala sensoryczna w szkole w Kościelnikach otwarta

20 września odbyło się oddanie do użytku sali sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 141 w Kościelnikach. Nowohucka placówka wzbogaciła się o urządzenia tworzące kompleksowy system terapeutyczny stosowany wobec dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi, zaburzeniami mowy i trudnościami w nauce szkolnej.

W krótkiej akademii z tej okazji wzięli udział: przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Stanisław Moryc, prezes Zarządu KHK SA Tadeusz Trzmiel, przedstawiciele spółek MPK SA i WMK SA oraz dzieci, młodzież i nauczyciele.

- Z dzielnicą XVIII, z którą jesteśmy ściśle związani z powodu lokalizacji Ekospalarni współpracujemy stale i ta współpraca bardzo dobrze nam się układa. Dzisiejsza kameralna uroczystość jest tego najlepszym przykładem. Mam nadzieję, że ta świetnie wyposażona sala będzie dobrze służyła dzieciom i ich nauczycielom. Rozwój i edukacja najmłodszego pokolenia są niezwykle ważne i warto w nie inwestować – powiedział prezes KHK SA Tadeusz Trzmiel.

Jak dodał przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Stanisław Moryc: - Cieszę się, że ta współpraca między Radą Dzielnicy a KHK układa się bardzo dobrze na wielu płaszczyznach, czego dowody są stale widoczne. KHK SA to przedsiębiorstwo, którego zarząd myśli o tym, aby realizować ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak zobaczyliśmy dzisiaj, dzieci ze szkoły w Kościelnikach są bardzo zadowolone z oddanej właśnie sali i będą z niej korzystać.

Szkoła Podstawowa nr 141 wzbogaciła się o szereg najnowocześniejszych pomocy sensorycznych: System SENSIS - Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej, wiszące obręcze, trampolinę elastyczną, specjalistyczne materace, kołyski i deski rotacyjne, zjeżdżalnię rolkową, beczkę terapeutyczną i wiele innych, specjalistycznych urządzeń mających na celu kształtowanie prawidłowych postaw, rozwój ruchowy, psychiczny, zmysłowy etc.

Warto dodać, że integracja sensoryczna jest niezwykle ważna dla ogólnego rozwoju zmysłowo-ruchowego dziecka. Umiejętności potrzebne do właściwych relacji z otoczeniem i rozpoczęcia nauki szkolnej nie rodzą się wraz z dzieckiem, ale rozwijają się stopniowo wraz z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego i są uwarunkowane dopływem bodźców stymulujących narządy zmysłów oraz mózg i wytwarzającą się integracją ich czynności. Do umiejętności tych zalicza się: zdolność koncentracji, organizacji, nauki (czytania, liczenia, pisania), abstrakcyjnego myślenia i rozumowania, samoakceptacji, opanowania, pewności siebie, dominacji jednej półkuli mózgu i strony ciała, przyswojenie ogólnie akceptowanych sposobów zachowania. Metoda terapii integracji sensorycznej kierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapia i teoria integracji sensorycznej mogą być wykorzystywane również w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, poprzez wiek przedszkolny i wczesnoszkolny udaje się skutecznie zapobiegać późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.