Badania odpadów dostarczanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Przetarg nieograniczony. Numer referencyjny postępowania: KHK/ZP/PN/5/2016
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data zmiany: 17.05.2016
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 17 maja 2016 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 17.05.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z 17 maja 2016 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 17.05.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z 17 maja 2016 r. - wersja edytowalna
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 17.05.2016
Odpowiedź na pytanie 1 z 23 maja 2016 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 23.05.2016
Odpowiedź na pytanie 1 z 23 maja 2016 r. (wersja edytowalna)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 23.05.2016
Protokół otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dawid Studencki
Data publikacji: 01.06.2016
Protokół otwarcia ofert - wersja edytowalna
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dawid Studencki
Data publikacji: 01.06.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 15.06.2016
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dawid Studencki
Data publikacji: 15.06.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 15.06.2016 - wersja edytowalna
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dawid Studencki
Data publikacji: 15.06.2016
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dawid Studencki
Data publikacji: 14.07.2016