Przeprowadzenie pomiarów gwarancyjnych na koniec okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wraz z pomocą techniczną dotyczącą wyjaśniania ewentualnych rozbieżności w pomiarach Parametrów Gwarantowanych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data zmiany: 18.02.2019
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 18.02.2019
SIWZ z załącznikami
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 18.02.2019
Wyjaśnienie treści SIWZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 25.02.2019
Wyjaśnienie treści SIWZ - drugie
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 26.02.2019
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 28.02.2019
Informacja o wyniku postępowania
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 01.04.2019