Ubezpieczenie Interesów majątkowych Spółek Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie (KHK/ZP/DK/1/2019)

Wykonawca składa WNIOSEK, wraz z JEDZ i pozostałymi dokumentami przy użyciu Platformy Przetargowej https://khk-krakow.logintrade.net/index.php.

Wszystkie dokumenty składające się na WNIOSEK Wykonawca przesyła przy użyciu Platformy https://khk-krakow.logintrade.net/index.php.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie https://khk-krakow.logintrade.net/index.php. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza dostępnego pod adresem: https://khk-krakow.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true

 

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data zmiany: 16.04.2019 zobacz
Informację zmienił: Paweł Urbańczyk
Data zmiany: 16.04.2019 zobacz
Informację zmienił: Paweł Urbańczyk
Data zmiany: 16.04.2019 zobacz
Informację zmienił: Paweł Urbańczyk
Data zmiany: 16.04.2019 zobacz
Informację zmienił: Paweł Urbańczyk
Data zmiany: 16.04.2019
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 16.04.2019
Instrukcja wypełnienia wniosku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 16.04.2019
wzór wniosku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 16.04.2019
JEDZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 16.04.2019
Klauzula RODO
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 16.04.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 17.04.2019
Pytanie i odpowiedź (25.04.2019 r.)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 25.04.2019
Informacja z otwarcia ofert (część 02 i 05)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 01.10.2019
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 31.10.2019
Informacja z otwarcia ofert (część 01, 03, 04, 06 i 07)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 15.11.2019
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (część 01, 03, 04, 07) i unieważnienie postępowania (część 06)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 05.12.2019