Wykonanie badań społecznych pod nazwą: "Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - edycja 2009"

Przetarg nieograniczony. Numer referencyjny postępowania: 3/PN/2009

Badania zostaną przeprowadzone według zakresu pytań zawartych w opracowanych przez Zamawiającego projektach Kwestionariuszy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 122.000 PLN brutto.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 28.04.2009
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2009 r. o godzinie 10:16 pod nr: 123724-20091
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o postępowaniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt ankiety)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Protokół z otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2009 r. pod nr: 167730 - 2009
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA