Wykonanie badań społecznych pod nazwą: "Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - edycja 2010"

Przetarg nieograniczony. Numer referencyjny postępowania: 1/PN/2010

Badania zostaną przeprowadzone według zakresu pytań zawartych w opracowanych przez Zamawiającego projektach Kwestionariuszy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 100 tys. PLN bez podatku od towarów i usług.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 31.03.2010
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2010 r. o godzinie 14:40 pod nr: 71861 - 2010
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o postępowaniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 5 do SIWZ (projekty kwestionariuszy)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Protokół otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 104895 - 2010
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA