Kontrakt nr 4: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów"

Przetarg ograniczony. Numer referencyjny postępowania: KHK/ZP/PO/1/2011

Zamówienie realizowane w ramach projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 28.01.2011
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 28.01.2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 01.02.2011
Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 28.01.2011
Załączniki nr 2-7 do ogłoszenia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 28.01.2011
Załączniki nr 2-7 do ogłoszenia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 28.01.2011
Informacja o wniesieniu odwołania przez Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 11.02.2011
Kopia odwołania Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 11.02.2011
Przystąpienie do odwołanie ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. p
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.02.2011
Wyrok KIO 287/11 z dnia 25 lutego 2011 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 07.03.2011
Wyjaśnienia treści ogłoszenia (1) z dnia 18 lutego 2011 roku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 18.02.2011
Wyjaśnienia treści ogłoszenia (2) z dnia 24 marca 2011 roku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 24.03.2011
Wyjaśnienia treści ogłoszenia (3) z dnia 31 marca 2011 roku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 31.03.2011
Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji 18 lutego 2011 roku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 18.02.2011
Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 23 lutego 2011 roku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 23.02.2011
Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Opis przedmiotu zamówienia (wersja zmieniona z dnia 18 lutego 2011 roku, zmiany zaznaczone poprzez podkreślenie)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 18.02.2011
Załączniki nr 2-7 do ogłoszenia (wersja zmieniona z dnia 18 lutego 2011 roku)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 18.02.2011
Załączniki nr 2-7 do ogłoszenia (wersja zmieniona z dnia 18 lutego 2011 roku)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 18.02.2011
Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji 8 marca 2011 roku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 08.03.2011
Wykaz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 08.04.2011
Kopia odwołania wniesionego przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o w dniu 9 czerwcza 2011 roku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 09.06.2011
Kopia odwołania wniesionego przez ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. w dniu 10 czerwcza 2011 roku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 10.06.2011
Wyrok KIO z dnia 24 czerwca 2011 r., sygn. akt: KIO 1229/11 i KIO 1241/11
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 04.07.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 18.07.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 16.07.2011
Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 31.08.2011