Wykonanie aktualizacji i tekstu jednolitego oraz uzupełnień i wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie" jako element projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie" w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Przetarg nieograniczony. Numer referencyjny postępowania: 10 PN 2009
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 30.12.2009
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2009 r. pod nr: 256599-2009
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o postępowaniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 4 do SIWZ (Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie" jako element projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie) UWAGA, ponieważ kompletny raport wraz z załącznikami waży 298 MB udostępniamy go jedynie na CD. W celu otrzymania raportu prosimy o kontakt pod podanymi w SIWZ numerami telefonów.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 5 do SIWZ (Postanowienie Prezydenta Miast Krakowa z dnia 28 grudnia 2009 r. sygnatura WS-04.WM.7627-484/09)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 6 do SIWZ (Wezwanie Prezydenta Miast Krakowa z dnia 28 grudnia 2009 r. sygnatura WS-04.WM.7627-484/09)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 7 do SIWZ (Tabela uwag i wniosków do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie" jako element projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informacja o wniesieniu protestu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Kopia protestu TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (GDF SUEZ)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Rozstrzygnięcie protestu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Kopia protestu STE Silesia (stowarzyszenie technologii ekologicznych)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Rozstrzygnięcie protestu STE Silesia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Zawiadomienie wniesieniu odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez STE Silesia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Kopia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez STE Silesia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Kopia uzupełnienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez STE Silesia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Zwrot odwołania wniesionego przz STE Silesia do Prezesa UZP
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA