Kontrakt nr 5: Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn. "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie"

Przetarg ograniczony. Numer referencyjny postępowania: TZ/9/2010

Zamówienie realizowane w ramach projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 30.11.2010
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 30.11.2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 01.12.2010
Sprostowanie nr 1 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 listopada 2010 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 30.11.2010
Sprostowanie nr 2 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 grudnia 2010 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 17.12.2010
Sprostowanie nr 3 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22 grudnia 2010 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 22.12.2010
Załącznik nr 1 do ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 30.11.2010
Załącznik nr 2, 3, 4, 5 do ogłoszenia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 30.11.2010
Załącznik nr 2, 3, 4, 5 do ogłoszenia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 30.11.2010
Wyjaśnienia treści ogłoszenia - aktualizacja z 17 grudnia 2010 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 10.12.2010
Wyjaśnienia treści ogłoszenia - aktualizacja z 29 grudnia 2010 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 23.12.2010
Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z dnia 4 marca 2011 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 04.03.2011
Kopia odwołania wniesionego przez SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 11.03.2011
Przystąpienie do odwołania - EKOCENTRUM Sp. z o.o.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.03.2011
Przystąpienie do odwołania - EKO-KONSULTING-PROJEKT "CONSEKO-BBM-DESIGN" S.A.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 17.03.2011
Przystąpienie do odwołania - Grontmij Polska Sp. z o.o.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 18.03.2011
Przystąpienie do odwołania - Halcrow Group Limited A i B Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych Sp. z o.o.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 17.03.2011
Przystąpienie do odwołania - SAVONA PROJECT Sp. z o.o.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 16.03.2011
Wyrok KIO z dnia 25 marca 2011 r., sygn. akt: KIO 520/11
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 12.04.2011
Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - czynność powtórzona
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 06.04.2011
Informacja o wniesieniu odwołania przez Grontmij Sp. z o.o.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2011
Kopia odwołania Grontmij Sp. z o.o.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2011
Przystąpienie do odwołania - Ekocentrum Sp. z o.o.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 18.04.2011
Wycofanie odwołania Grontmij Sp. z o.o.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 26.04.2011
Zniesienie posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 26.04.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 24.05.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 06.07.2011